Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp Đà Nẵng qua thương mại điện tử với Amazon”
Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA) – Bộ Công Thương phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam cùng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) chi hội Đà Nẵng tổ chức Hội thảo trực tuyến:
THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHO DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI AMAZON
1. Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và quảng bá thương hiệu thông qua nền tảng Amazon.
2.Thời gian: 09:30 ngày 29/06/2021
3. Phí tham dự: Miễn phí 100%.

4. Đăng ký tham dự: tại đây

– Số lượng có hạn, ưu tiên thành viên đăng ký sớm.
– Đường link tham dự và Passcode sẽ được gửi tới email đăng ký sau khi hoàn thành đăng ký.

– Để tham dự webinar, bạn cần truy cập vào đường link tham dự, sử dụng đúng Email đăng ký và Passcode nhận được để đăng nhập.