Hội thảo góp ý Dự thảo các Nghị định về gia hạn nộp thuế đối với đất, mặt nước và xe ô tô lắp ráp sản xuất trong nước

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước và Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô lắp ráp sản xuất trong nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo gia hạn quy định về nộp thuế dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp trong hầu hết tất cả các ngành nghề sản xuất, đầu tư kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính phối hợp tổ chức hội thảo:

 

GÓP Ý CÁC DỰ THẢO 

NGHỊ ĐỊNH VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

NGHỊ ĐỊNH GIA HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 

ĐỐI VỚI XE SẢN XUẤT LẮP RÁP TRONG NƯỚC

 

Thời gian: 13h30 – 17h00 thứ Hai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự tại đường dẫn sau: tại đây 

Giấy mời: tại đây

Chương trình: tại đây 

Các dự thảo Nghị định:

  • – Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước: tại đây 
  • – Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước: tại đây

Trân trọng cảm ơn.