Phụ cấp định kỳ từ nguồn thu sự nghiệp có tính đóng BHXH?

Ông Nguyễn Thanh Vinh (TPHCM) là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc trường đại học công lập. Đơn vị ông có khoản phụ cấp trả cùng ngày lương theo mức 30% lương ngạch, bậc từ nguồn thu sự nghiệp. Ông hỏi, khoản phụ cấp định kỳ này có phải đóng BHXH không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 89 Luật BHXH năm 2014, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Vì vậy, khoản phụ cấp 30% lương theo ngạch, bậc mà ông Vinh được hưởng từ nguồn thu sự nghiệp được trả cùng với ngày trả lương hằng tháng mà không thuộc các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề như nêu trên thì không dùng để tính đóng BHXH.

Theo Báo Chính phủ