Nộp thuế qua mạng có được không?
Bà Đặng Thị Thảo Nguyên (Đà Nẵng) hỏi, người nộp thuế có thể thực hiện nộp thuế điện tử (online) được không?

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

– Điều 4 hướng dẫn nguyên tắc giao dịch thuế điện tử;

– Điều 10 hướng dẫn đăng ký giao dịch thuế điện tử.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử thì phải có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, có địa chỉ thư điện tử và có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC để giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Để hỗ trợ cá nhân, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di dộng có kết nối Internet, Tổng cục Thuế đã triển khai ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) cho phép cài đặt trên thiết bị di động thông minh hệ điều hành IOS hoặc Android.

Hiện nay, ứng dụng eTax Moblie phiên bản 3.0.1 cho phép người nộp thuế có thể liên kết tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trả lời người nộp thuế được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, điện thoại: 0236.3820450, 3823556) để được hướng dẫn.

Theo Báo Chính phủ