Những vấn đề đáng chú ý trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất thêm nhiều quy định gia tăng lợi ích cho người lao động, đồng thời đảm bảo mở rộng mạng lưới an sinh.

 

Theo Báo Lao động