Khuyến khích phát triển kinh tế số với ưu đãi về phí đăng ký sử dụng tên miền

Đây là đề xuất mới của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định: “Khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế số thông qua ưu đãi về phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền dưới “.id.vn” đối với chủ thể cá nhân là công dân Việt Nam có tuổi đời trong phạm vi từ 18 đến 23 tuổi, thời gian ưu đãi tối đa 02 năm. Ưu đãi về phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền dưới “.biz.vn” đối với doanh nghiệp có thời gian thành lập trong vòng 01 năm tính đến thời điểm đăng ký tên miền, thời hạn ưu đãi tối đa 02 năm”.

Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế. Cụ thể, tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau: Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam…).

Cơ quan, tổ chức chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp. Không được cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có trách nhiệm thẩm định, không cấp quyền sử dụng các tên miền thuộc phạm vi bảo vệ theo nguyên tắc giữ chỗ.

Tạm ngừng, thu hồi tên miền quốc tế khi có vi phạm

Theo dự thảo, các căn cứ tạm ngừng hoạt động tên miền quốc tế khi có vi phạm là: Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh thông tin trong hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật; theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam thực hiện việc tạm ngừng hoạt động tên miền được yêu cầu, đồng thời gửi văn bản thông báo về việc tạm ngừng tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các căn cứ thu hồi tên miền quốc tế có vi phạm là: Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phối hợp với tổ chức quản lý đuôi tên miền cấp cao quốc tế thực hiện việc thu hồi tên miền trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, văn bản yêu cầu thu hồi tên miền và thông báo về việc thu hồi tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Báo điện tử Chính phủ