[Đà Nẵng] Infographic – Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng định hướng xây dựng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực.

Theo Báo Đà Nẵng