Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?

Ông Phạm Văn Biên có một thửa đất ở tại phường Nam Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất có nhà ở, gia đình ông chỉ để cuối tuần về nghỉ ngơi. Hiện nay nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ở và nhà của gia đình. Gia đình phải di chuyển chỗ ở.

Gia đình ông Biên không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường Nam Tiến. Tuy nhiên hộ khẩu thường trú của gia đình ông là ở xã Thành Công, TP. Phổ Yên.

Ông Biên hỏi, trường hợp của gia đình ông có được giao đất tái định cư không? Thành phố trả lời do gia đình ông không có hộ khẩu thường trú tại phường Nam Tiến nên không được xét giao đất tái định cư là đúng hay sai?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc tái định cư cho người có đất thu hồi được thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83, Điều 86 Luật Đất đai; Điều 6 và 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có quy định, trường hợp trong hộ gia đình theo quy định mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Do không có hồ sơ về thu hồi đất và chưa rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất nên Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa đủ cơ sở để trả lời. Đề nghị gia đình ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Chính phủ