Dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 23/02/2023, VCCI Đà Nẵng nhận được Công văn số 300/KH-UBND ngày 15/02/2023 của Sở Công Thương TP. Đà Nẵng về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Dự thảo)

VCCI Đà Nẵng đề nghị quý Doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến với Dự thảo trên.

Trân trọng!

1. Công văn góp ý Dự thảo

2. Dự thảo KH triển khai chiến lược

*** Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phòng Pháp chế – VCCI Đà Nẵng (Điện thoại: 02363. 835654)