Điểm mới về quy định xử phạt lỗi liên quan hóa đơn từ năm 2022

Nghị định 102/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022), sửa đổi bổ sung nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể: