[Đà Nẵng] Lấy ý kiến góp ý các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương đang lấy ý kiến đối với các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (sau đây gọi tắt là Đề án).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Đề án.

VCCI Đà Nẵng rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/10/2022 để kịp tổng hợp gửi cơ quan soạn thảo.

  • – Đề án nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và lựa chọn phương án: tại đây

*** Ý kiến góp ý vui lòng gửi trực tiếp về địa chỉ:

VCCI Đà Nẵng – số 26 Hồ Nguyên Trừng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3835654 – Fax: 0236.822.930.

Email: hotrodoanhnghiep.vccidn@gmail.com

hoặc góp ý qua website tại đây

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.