[Đà Nẵng] 3 năm liên tiếp dẫn đầu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh

Chiều 12-7, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp sơ kết triển khai chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023. Tại phiên họp, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (DTI) năm 2022. Về xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, Đà Nẵng xếp hạng nhất, tiếp tục giữ vững vị trí 3 năm liên tiếp (2020-2022). Tại phiên họp, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (DTI) năm 2022. Về xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, Đà Nẵng xếp hạng nhất, tiếp tục giữ vững vị trí 3 năm liên tiếp (2020-2022).

Theo báo cáo DTI 2022, 100% các bộ, tỉnh, thành phố đều có chỉ số tăng so với năm 2021, phản ánh một cách tương đối hệ thống chính quyền các cấp đều nỗ lực chuyển đổi số.

Về xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ có cung cấp dịch vụ công năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng nhất, tăng 1 bậc so với năm 2021. Về xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ không cung cấp dịch vụ công năm 2022, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục xếp hạng nhất.

Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số DTI 2022. Ảnh: dti.gov.vn

Về xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, Đà Nẵng xếp hạng nhất, theo sau là Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và thành phố Cần Thơ. Như vậy, Đà Nẵng xếp hạng nhất DTI 3 năm liên tiếp (2020-2022).

Đà Nẵng dẫn đầu cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đồng thời cũng dẫn đầu các chỉ số thành phần: nhận thức số, thể chế số, nhân lực số và đứng thứ 2 về hạ tầng số (sau Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Báo Đà Nẵng