Chủ tịch Quốc hội: Cải cách chính sách tiền lương có thể áp dụng từ 1/7/2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 cũng là một cú hích, nếu không có gì thay đổi, thời điểm có thể áp dụng là từ 1/7/2024.

Chiều 19/9, phát biểu bế mạc diễn đàn Kinh tế -Xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội nửa nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những thành tựu không nhỏ, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần củng cố tâm lý thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Tuy nhiên, bối cảnh thế giới hiện nay ngày càng phức tạp và khó lường, điều này đặt ra vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh và nâng cao năng lực trong quá trình tổ chức, thực thi và thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả với sức lan tỏa lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn

“Các đại biểu cho rằng, bài toán phát huy nội lực, nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp, của nền kinh tế, đồng thời vận dụng hiệu quả các yếu tố “ngoại lực” và kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng là yếu tố mấu chốt, đem lại sức mạnh cộng hưởng nhằm hướng tới phục hồi và phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững”, ông Vương Đình Huệ nêu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nguồn nhân lực được coi là động lực nội sinh cốt lõi của nền kinh tế. Ngân hàng Thế giới cho rằng giải pháp chủ yếu để đạt được tốc độ tăng trưởng năng suất cao hơn nằm ở việc cải thiện các đặc điểm của lực lượng lao động trẻ hiện nay.

Trên cơ sở đó, cần mở rộng độ bao phủ, phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (chú trọng kỹ năng, đạo đức kinh doanh…), tăng cường đào tạo kỹ năng nghề, chú trọng đầu tư, chuẩn bị trước một bước nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tương lai…

Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa. “Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1/7/2024”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Về vận dụng, khai thác hiệu quả “ngoại lực”, lãnh đạo Quốc hội cho rằng, cần phát huy các động lực từ thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu, hướng tới bền vững. Đây là những động lực tăng trưởng truyền thống của Việt Nam, tuy nhiên đến nay đang có dấu hiệu suy giảm hoặc chậm lại.

Về kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, theo Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu đã đưa ra rất nhiều gợi ý chính sách. Trong đó tập trung vào 5 động lực chủ yếu là: thúc đẩy liên kết vùng, phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu nền kinh tế; phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nội địa; đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh; hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế; và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.