VCCI và Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Chiều 21/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quân chủng Hải quân tổ chức chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Theo Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, hơn 10 năm qua, trên cơ sở Chương trình phối hợp hoạt động, VCCI cùng với Quân chủng Hải quân có những đề xuất quan trọng với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp có nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả trong đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện – Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân và VCCI từ năm 2011 đến nay và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Công tác tuyên truyền biển, đảo được VCCI quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động, các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, về bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; về kết quả phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ biển, từ đó có những hành động hướng về biển, đảo với những việc làm hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, đấu tranh chống những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI phát biểu tại chương trình ký kết

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI phát biểu tại chương trình ký kết

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI cho biết, từ năm 2011 đến nay, 2 đơn vị đã đã có ký kết, phối hợp với nhau về tuyên truyền biển, đảo. Mặc dù đã đạt được một số kết quả khá quan trọng, song đó mới chỉ là bước đầu. Công tác tuyên truyền biển đảo, nâng cao nhận thức cho doanh nhân, doanh nghiệp còn nhiều việc chưa đạt như kỳ vọng. Vì vậy, 2 bên cần phối hợp chặt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa thì việc này mới tạo được hiệu quả.

“Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Quân chủng Hải quân đã ủng hộ để VCCI tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo sẽ là khung khổ định hướng chung về sự hợp tác giữa hai cơ quan vì sự bình yên của Tổ quốc, để các doanh nghiệp có thể an tâm, tập trung giải quyết và ứng phó với những khó khăn, thách thức trên thương trường”, ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI bày tỏ.

Cũng theo ông Phạm Tấn Công, ngay sau buổi làm việc trước đó giữa 2 đơn vị, 2 cơ quan truyền thông là Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Báo Hải quân cũng đã gặp gỡ để sớm triển khai chương trình khởi nghiệp cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ về quê hương tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Sắp tới vào tháng 4/2023, chúng tôi cũng cử một đoàn đại diện các doanh nghiệp thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ được các đơn vị chức năng của VCCI phối hợp với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp thực hiện trong thời gian tới.

“Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan sẽ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần bảo về chủ quyền biển đảo, thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu tại chương trình ký kết

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại chương trình ký kết

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân cũng chia sẻ, thời gian tới, trên cơ sở  các nội dung ký kết, mong muốn VCCI quan tâm tư vấn để các doanh nghiệp Hải quân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế hơn nữa; hỗ trợ khởi nghiệp cho bộ đội xuất ngũ; mời các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có những việc làm, hoạt động cụ thể mang dấu ấn đối với biển, đảo Tổ quốc…

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: “VCCI có vị trí rất quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp và rất gắn bó với Quân chủng Hải quân. VCCI cũng là cơ quan tham mưu, chiến lược giúp cho Đảng, Nhà nước hoạch định các đường lối phát triển kinh tế. Nếu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên thì có lẽ VCCI có vị trí rất quan trọng để thúc đẩy nhiệm vụ trung tâm. Đối với các hoạt động phối hợp giữa Quân chủng Hải quân và VCCI, 2 bên đã có kí kết từ tháng 3/2011, từ đó đến nay, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa mà 2 bên đã phối hợp thực hiện…”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bổng, phía Quân chủng Hải quân rất mong muốn VCCI quan tâm, tư vấn, giúp đỡ để thúc đẩy các doanh nghiệp trực thuộc Quân chủng Hải quân phát triển, vừa đúng pháp luật, vừa đạt hiệu quả cao trên các chỉ số.

“Việc ký kết hôm nay, trên cơ sở thoả thuận khung, trong quá trình thực hiện, chúng ta tiếp tục tư duy, bổ sung để nội dung phối hợp rộng hơn, tốt hơn cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, cho cán bộ chiến sỹ hải quân và cho cả các đồng chí”, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh.

VCCI - Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo

VCCI và Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo

Được biết, từ khi ký kết chương trình phối hợp hoạt động từ năm 2011 đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn song các cơ quan chức năng của VCCI và Quân chủng Hải quân luôn đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện nội dung chương trình phối hợp đã xác định. Hoạt động tuyên truyền về biển, đảo đã góp phần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn trên các vùng biển, đảo nước ta, nhiệm vụ của quân chủng, nâng cao ý thức và hành động của các tầng lớp doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam cùng chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo VCCI

Lãnh đạo VCCI tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Quân chủng Hải quân

Giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, VCCI và Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Bộ chính trị về Xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc”…

Các đại biểu dự chương trình ký kết chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu dự chương trình ký kết chụp ảnh lưu niệm

VCCI và Quân chủng Hải quân phối hợp trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, tham dự một số hoạt động của mỗi bên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tư vấn, giới thiệu, tạo điều kiện về việc làm cho bộ đội Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; phối hợp giúp đỡ xây dựng các doanh nghiệp trong Quân chủng Hải quân phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh

Hai bên phối hợp thực hiện tốt công tác vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng cơ sở chính trị và các hoạt động dân vận, giúp đỡ nhân dân, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Chương trình xanh hóa Trường Sa… phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu của VCCI đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhất là các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đảo, nhà giàn DKI…

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp