VCCI tiếp tục đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Trong góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

VCCI đã nhiều lần đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, đặc biệt sau thời điểm thị trường xăng dầu có những biến động về giá cả do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nguồn cung trên thế giới.

VCCI đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Theo VCCI, mặt hàng xăng hiện nay đang phải chịu cùng lúc hai loại thuế có cùng tính chất hạn chế tiêu dùng là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Xăng không phải mặt hàng xa xỉ, nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng là nhằm bảo vệ môi trường. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Trong trường hợp cần thiết thì điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về đề nghị giảm, bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt và ổn định nguồn cung xăng dầu để phục vụ đời sống người dân.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định thì chỉ thu thuế này đối với xăng các loại, không thu thuế đối với dầu. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Luật cũng không quy định giảm thuế, miễn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế. Do đó, việc điều chỉnh mức thuế này thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo Báo người lao động