VCCI góp ý về dán nhãn năng lượng các phương tiện cơ giới đường bộ

Quy định dán nhãn tiêu thụ năng lượng lên phương tiện xe cơ giới

Phản hồi đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về dự thảo Thông tư quy định dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đối với việc phải công khai lại thông tin về mức tiêu thụ năng lượng và dán lại nhãn năng lượng do cơ sở lắp ráp, nhập khẩu công khai sai mức tiêu thụ năng lượng là cần thiết. Tuy nhiên, “sai mức tiêu thụ năng lượng” là khái niệm chưa rõ.

Vì cũng tại dự thảo quy định: “mức tiêu thụ năng lượng công khai không được nhỏ hơn 4% so với kết quả đo”. Như vậy, nếu công khai mức tiêu thụ năng lượng nhỏ hơn hoặc lớn hơn 4% so với kết quả đo có được cho là sai mức tiêu thụ năng lượng. Hay, mức tiêu thụ năng lượng khai liệu không phù hợp, không chính xác (không có sai số) với kết quả đo các mức tiêu thụ năng lượng. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng rõ ràng, có tính định lượng hơn để đảm bảo thuận lợi khi thực hiện.
Về kiểm tra, giám sát việc thực hiện dán nhãn năng lượng, cơ quan quản lý chất lượng hàng năm phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc tuân thủ về công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng và thực hiện dán nhãn của cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh xe.
Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp phải tiếp đoàn kiểm tra nhiều lần trong năm.
Vì vậy, để vừa đảm bảo mục tiêu quản lý Nhà nước, vừa đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị bổ sung quy định về giới hạn số lần kiểm tra doanh nghiệp trong một năm, như: 1 lần/1 năm hoặc 1 lần/2 năm và các kế hoạch kiểm tra hàng năm cần phải công khai trên cổng thông tin của cơ quan quản lý chất lượng.
Riêng về trách nhiệm của cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh xe, dự thảo quy định “Cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý chất lượng khi có các thay đổi liên quan đến thông tin nhãn năng lượng đã công bố để được xem xét và giải quyết”.
Đây là thủ tục hành chính nhưng chưa rõ ràng về trình tự thủ tục. Cụ thể như tài liệu gửi, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và các hướng giải quyết…. VCCI đề nghị làm rõ hơn về nội dung này để tạo thuận lợi cho các bên liên quan cùng tổ chức thực hiện./.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam