Toàn cảnh ‘bức tranh’ kinh tế Việt Nam hiện nay

Kết thúc quý I năm nay, nhiều tỉnh thành tăng trưởng âm về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), đáng chú ý nhất là đầu tàu kinh tế TPHCM đứng thứ 56/63 địa phương. Trái ngược với các năm 2021 và 2022 khi quý I hầu hết các tỉnh thành đều có sự tăng trưởng và tăng trưởng khá.