[Quảng Bình] Bí thư Tỉnh ủy: Tạo thuận lợi nhất cho các dự án nhiệt điện tại Quảng Trạch