Phát huy vai trò, vị thế tiên phong của VBCSD trong thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp

Ngày 2/4 vừa qua, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức thành công Cuộc họp Ban Thường trực mở rộng năm 2024.

Cuộc họp Ban Thường trực mở rộng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam năm 2024

Được biết đây là sự kiện quan trọng đầu tiên trong năm của VBCSD, với sự tham gia của các thành viên Ban thường trực cùng đại diện các thành viên chính thức của Hội đồng nhằm đưa ra các góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động của VBCSD ở nhiều khía cạnh khác nhau hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả công tác năm 2023, các thành viên nhất trí VBCSD đã triển khai thành công kế hoạch hành động của năm. Bên cạnh các nhóm hoạt động cốt lõi như truyền thông, nâng cao nhận thức; đào tạo; nghiên cứu; hợp tác quốc tế; quan hệ đối tác; VBCSD tiếp tục duy trì thành công các hoạt động nổi bật như Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) lần thứ 8 liên tiếp, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 10 liên tiếp.

Đặc biệt, Bộ chỉ số CSI 2023 đã có những sự thay đổi, cập nhật “đi đúng và trúng” các xu hướng chuyển đổi của phát triển bền vững, đồng thời bám sát các sửa đổi của hệ thống pháp luật trong nước liên quan hoạt động doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các nội dung thảo luận và kiến nghị của Diễn đàn VCSF 2023 cũng được đánh giá cao khi bắt kịp xu hướng quốc tế về kinh doanh “vị tự nhiên”, xây dựng chuỗi cung ứng xanh…

Về công tác phát triển thành viên, trong năm 2023 VBCSD đón thêm 03 thành viên chính thức và 01 thành viên liên kết gia nhập Hội đồng.

Trình bày kế hoạch công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ V (từ giờ cho đến năm 2026), ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng doanh nghiệp vì sự PTBV cho biết VBCSD sẽ tập trung vào 04 ưu tiên cốt lõi.

Một là, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức nhân sự của Ban Thường trực Hội đồng. Hai là, kiện toàn nhân lực Ban Thư ký. Ba là duy trì và đẩy mạnh các hoạt động truyền thống theo hướng sáng tạo hơn, bao gồm cả hoạt động cốt lõi và các hoạt động nổi bật đã trở thành thương hiệu của VBCSD-VCCI như Chương trình CSI và VCSF. Bốn là, xây dựng và triển khai 03 nhóm công tác về Chuyển đổi xanh, ESG và Tài chính xanh, Phát triển thành viên và quan hệ đối tác; cùng với 01 Câu lạc bộ doanh nghiệp phát triển bền vững (Câu lạc bộ CSI 100).

Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD phát biểu tại buổi họp

Các phương hướng hành động trọng tâm này đã nhận được sự đồng thuận cao từ các thành viên Ban thường trực cũng như đại diện các thành viên chính thức tại cuộc họp. Phần thảo luận giữa các thành viên đã diễn ra rất sôi nổi, với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và giá trị được đưa ra.

Các thành viên VBCSD cho thấy sự quan tâm đến hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin mạnh mẽ hơn giữa các thành viên bởi mỗi doanh nghiệp thành viên VBCSD đều là những hạt nhân tiên phong, có cam kết mạnh mẽ và nhiều thông lệ tốt trong kinh doanh bền vững để có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Các  thành viên VBCSD cho thấy sự quan tâm đến hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin mạnh mẽ hơn giữa các thành viên

Đối với các hoạt động cốt lõi truyền thống, các thành viên VBCSD đề nghị nâng cấp kênh website trở thành một công cụ tổng hợp và chia sẻ các tài liệu, báo cáo liên quan đến phát triển bền vững do chính các doanh nghiệp thành viên VBCSD đóng góp.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn hoạt động thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, đưa ra các khuyến nghị chính sách để nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng của VBCSD; cũng như tăng cường hoạt động đào tạo cho chính các cán bộ, nhân sự làm việc tại doanh nghiệp thành viên VBCSD về các nội dung ESG, quản trị doanh nghiệp bền vững, chuyển đổi xanh bởi “nhu cầu của doanh nghiệp được tăng cường năng lực về phát triển bền vững là rất lớn”.

Các thành viên Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Kế hoạch xây dựng và triển khai các nhóm công tác và Câu lạc bộ CSI100 cũng nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các thành viên.

Theo đó, Câu lạc bộ CSI 100 cần là nơi kết nối các doanh nghiệp trong top 100 Chương trình CSI qua các năm nói riêng cũng như các doanh nghiệp quan tâm đến phát triển bền vững nói chung; qua đó lan tỏa, nâng cao nhận thức và hành động của doanh nghiệp về phát triển bền vững cũng như thực hành quản trị doanh nghiệp bền vững.

Đối với các nhóm công tác, cần hoạch định rõ nhiệm vụ, định hướng hoạt động của mỗi nhóm, đưa hoạt động của nhóm công tác bám sát thực tiễn kinh doanh bền vững cũng như nhu cầu của thành viên và cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai hiệu quả các mô hình này, việc xác định rõ cơ cấu, nhiệm vụ cụ thể của các Phó Chủ tịch phụ trách nhóm là rất quan trọng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên có ý nghĩa rất quan trọng và nhiều đóng góp có thể được triển khai ngay lập tức như ý kiến về tăng cường, cải thiện các hoạt động truyền thông, kết nối thành viên.

Nhấn mạnh một lần nữa thông điệp “không có thành viên thì không có Hội đồng, VBCSD là tổ chức do doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp và vì doanh nghiệp”, ông Vinh khẳng định định hướng và kế hoạch hoạt động của VBCSD trong thời gian tới đây sẽ được củng cố chặt chẽ hơn, bám sát nhu cầu của chính doanh nghiệp thành viên nói riêng và rộng hơn là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia, của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp trụ vững và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và bền vững hơn.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp