Kêu gọi đầu tư: Dự án mở rộng Sân bay Quốc tế U-Tappao
✨✨✨ Theo đề nghị của Tổng Lãnh sự Quán Thái Lan, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên kính gửi doanh nghiệp lời kêu gọi đầu tư đối với 2 dự án ” Dịch vụ tư vấn đường băng thứ hai và làn đường xe taxi”, và ” Xây dựng công trình đường băng thứ hai và làn đường xe taxi” thuộc Dự án mở rộng Sân bay Quốc tế U-Tappao.
📄 Doanh nghiệp quan tâm đến một trong hai dự án xin vui lòng liên hệ: Ông Tharanut Koonyotying, Lãnh sự Thái Lan tại tp Hồ Chí Minh qua email : tharanut.k@mfa.go.th
🔷Dự án: “Dịch vụ tư vấn đường băng thứ hai và làn đường xe taxi” gửi về trước ngày 6/2/2024
🔷Dự án: “Xây dựng công trình đường băng thứ hai và làn đường xe taxi” gửi về trước ngày 4/3/2024
🔷 Thông tin dự án: Tại đây