[Đắk Lắk] Bổ sung hơn 320 tỷ đồng cho dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung hơn 320 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cho dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Để có số tiền này, tỉnh phải cắt giảm 3 dự án khác thuộc giai đoạn 2021 -2025.Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất bố trí 332 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là phần kinh phí giải phóng mặt bằng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, nhưng không được Bộ GTVT đồng ý bổ sung.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột được Bộ Giao thông – Vận tải phê duyệt năm 2020 với mức tổng mức đầu tư hơn 1.509 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn ngân sách trung ương (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là gần 395 tỷ đồng). Quy mô đầu tư dự án hơn 39km, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Do đội vốn giải phóng mặt bằng, tỉnh Đắk Lắk phải tự bố trí bổ sung 332 tỷ đồng cho Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột

Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, do nhiều nguyên nhân phát sinh đã làm tăng chi phí bồi thường lên hơn 726 tỷ đồng (vượt 332 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu). Ngày 19/6/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn số 7855 đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải bổ sung phần tăng thêm này để thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, ngày 26/12/2022, Bộ Giao thông – Vận tải trả lời không có khả năng bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương và đề nghị tỉnh tự cân đối ngân sách địa phương để hoàn thành dự án.

Để có nguồn vốn bổ sung này, UBND tỉnh đã tạm dừng và điều chuyển 3 dự án trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 là: Dự án hệ thống cấp nước liên xã Cư Kroa, xã Cư Mta, Krông Jing và thị trấn M’Đrắc (huyện M’Đrắc), Dự án trục đường số 14 thuộc khu đô thị mới đồi thuỷ văn (thành phố Buôn Ma Thuột) và dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị khu trung tâm văn hoá tỉnh Đắk Lắk (Giai đoạn 2).

Theo Trang VOV