[Đắk Lắk] Bước vào hành trình mới

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) đã chính thức được công bố chiều 17/1. Tỉnh Đắk Lắk bước vào hành trình mới với mục tiêu, khát vọng lớn, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Nỗ lực và quyết tâm cao nhất

Theo Quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân trên địa bàn đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; bản sắc văn hóa các dân tộc; Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế; Buôn Ma Thuột là một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế.

Nhằm đưa tầm nhìn, định hướng Quy hoạch và khát vọng phát triển của tỉnh Đắk Lắk trở thành hiện thực, tỉnh xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá phát triển. Cùng với đó là những giải pháp về huy động vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về môi trường, khoa học, công nghệ; cơ chế, chính sách liên kết phát triển; quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (bìa phải) trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu lớn, tỉnh sẽ đề xuất kế hoạch triển khai Quy hoạch một cách cụ thể, toàn diện, đồng thời triển khai thực hiện với những nỗ lực và quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

“Trong thời gian tới, Tây Nguyên cũng như Đắk Lắk phải giải bài toán về mối quan hệ đất, nước, rừng trong phát triển. Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên trong triển khai Quy hoạch tỉnh là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cần phối hợp với các địa phương trong vùng để rà soát, bảo đảm hài hòa, kết nối với quy hoạch vùng Tây Nguyên, cũng như giữa Tây Nguyên với các vùng kinh tế – xã hội khác” – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ chặt chẽ, nhưng phải linh hoạt, phù hợp với quy hoạch tổng thể. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kỹ thuật chuyên ngành.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng điểm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có và những vấn đề cần giải quyết, tỉnh Đắk Lắk đã đề ra phương châm phát triển dựa trên nền tảng: Môi trường – Xã hội – Kinh tế, đảm bảo ổn định về sinh thái môi trường, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn, định hướng lựa chọn các hoạt động kinh tế phù hợp với những yếu tố đặc trưng là sinh thái đất – nước – rừng, bản sắc văn hóa Tây Nguyên, nền kinh tế xanh tuần hoàn.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cho rằng: “Để thực hiện tốt quy hoạch, bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Đắk Lắk rất cần sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt từ Trung ương, nhất là những hỗ trợ về chính sách và nguồn lực đầu tư để làm đòn bẩy phát triển cho tỉnh phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm gian hàng đặc sản địa phương. Ảnh: Thông Lan

Chính phủ sẽ đồng hành cùng địa phương

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Ngay từ bây giờ, tỉnh cần tập trung triển khai ngay, với nỗ lực cao nhất nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ.

Trước hết, địa phương phải xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch; rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, các đề án phát triển bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh phải nghiên cứu, hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách đột phá; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đào tạo, thu hút nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, liên kết với các vùng động lực, các hành lang kinh tế và giữa các tiểu vùng trong tỉnh; mở rộng cơ hội thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.

Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn dịch vụ logistics, hạ tầng đô thị thông minh, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin…

Cùng với đó, Đắk Lắk cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang thi công. Đây là tuyến giao thông trọng điểm kết nối Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Ảnh: Ngọc Hùng

Về phía Chính phủ, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng với địa phương và doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện. Chỉ đạo các bộ, ngành có trách nhiệm triển khai cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch cấp quốc gia trên địa bàn, hỗ trợ để địa phương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách cho địa phương với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ, kiến tạo phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý các doanh nghiệp cần phải kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài và bền vững, đúng định hướng, ưu tiên của tỉnh. Ngoài ra, doanh nghiệp phải luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, bằng năng lực kinh nghiệm, tri thức, chuyển hóa lợi thế, tiềm năng của Đắk Lắk thành sản phẩm, công trình, dịch vụ cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung với tinh thần “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”.

Theo Báo Đắk Lắk