[Đà Nẵng] Dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh

Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, thành phố Đà Nẵng là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng.

Thành phố Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số PSDI 2021. 

Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh (PSDI) được nhóm nghiên cứu tại Học viện Chính sách và Phát triển (APD) xây dựng nhằm đánh giá mức độ phát triển các địa phương trên nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.

Bên cạnh việc đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển bền vững của các địa phương, chỉ số PSDI còn phần nào phản ánh khoảng cách trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương đó.

PSDI 2021 bao gồm 14 chỉ số thành phần phản ánh 17 mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Kết quả trung bình của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước năm 2021 đạt 51,38 điểm

Điểm số này cho thấy, các địa phương cần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

Về xếp hạng từ cao xuống thấp, thành phố Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước với 65,28 điểm. Hải Phòng đạt 64,09 điểm; Quảng Ninh đạt 63,10 điểm; Hà Nội đạt 62,46 điểm; Hưng Yên 62,43 điểm.

Đứng cuối bảng xếp hạng chủ yếu là các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, với đặc điểm chung là còn hạn chế trong phát triển kinh tế – xã hội.

Chỉ số PSDI 2021 phản ánh tương đối rõ nét nỗ lực thực hiện phát triển bền vững ở các địa phương, đặt trong bối cảnh có những khó khăn về dịch bệnh, các xung đột địa chính trị trên thế giới và bối cảnh trong nước, quốc tế chưa thuận lợi khác.

Theo Báo Đà Nẵng