10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 616 tỷ USD

10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 616 tỷ USD

Số liệu sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trong tháng 10/2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 58,27 tỷ USD. Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước tháng 10/2022 ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước tháng 10/2022 ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% (tương ứng tăng 452 triệu USD) so với tháng 9/2022. Lũy kế xuất khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022 ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu hàng hóa cả nước tháng 10/2022 ước đạt 28 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng 9/2022. Lũy kế tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022 ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, trong tháng 10/2022, cả nước ước xuất siêu đạt 2,27 tỷ USD. Lũy kế 10 tháng năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu đạt 9,4 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10/2022 đạt 32.490 tỷ đồngLũy kế thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 362.413 tỷ đồng, bằng 103% dự toán được giao, đạt 86,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

Theo Tạp chí Tài chính