VCCI: Mời tham dự Gặp gỡ giữa các Trưởng Cơ quan Đại Diện Việt Nam
Theo thông lệ hàng năm, nhằm tạo điều kiện cho các Trưởng Cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam tại nước ngoài mới nhận nhiệm vụ có điều kiện được trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để tiếp nhận thông tin, nắm bắt nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và từ đó đề xuất phương hướng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình công tác,
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức “Gặp gỡ giữa các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024 – 2027 với các hiệp hội và doanh nghiệp”. 
-Thời gian: 14h00 thứ năm, ngày 14/03/2024
– Địa điểm: Phòng Khánh tiết 1, trụ sở VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
– Thư mời, chương trình, danh sách tham dự: Tại đây
– Link đăng ký: Tại đây
Trân trọng kính mời Quý Hiệp hội / Doanh nghiệp quan tâm cử đại diện tham dự gặp gỡ. Do số lượng chỗ ngồi hạn chế, vì vậy Ban Tổ chức sẽ ưu tiên cho những đơn vị đăng ký tham dự trước.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ A. Linh / A. Đạt – Ban Quan hệ quốc tế – VCCI, di động: 0988765533 / 0335706666, email: linhp@vcci.com.vn / datnct@vcci.com.vn