Tập huấn: “Khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP để mở rộng thị trường xuất khẩu. Những vấn đề địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý – Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa, quản trị rủi ro về xuất xứ hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2023”
+ Thời gian: 01 ngày, 7h30 ngày 26/6/2023
+ Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hoàng Yến – Số 05 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Nội dung Chương trình: tại đây
+ Link đăng ký: tại đây
+ Phí tham dự: Miễn phí
*** Thông tin chi tiết liên hệ: Anh Đặng Quốc Thượng
☎️ Điện thoại: 0987.267.383.