Phiên tư vấn online trong lĩnh vực thuế – kế toán
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi của nền kinh tế sau tác động của đại dịch Covid 19, VCCI Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đã nhận được sự phản hồi tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp, VCCI Đà Nẵng sẽ tổ chức phiên tư vấn online trong lĩnh vực thuế – kế toán với mục tiêu vừa cập nhật những điểm mới, các tình huống thực tiễn vừa tư vấn, giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp, tập trung vào những chủ đề:
1. Các quy định về thuế: khai thuế, nộp thuế, phân bổ thuế, hoàn thuế, xử lý số tiền thuế nộp thừa; cung cấp, xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin cho người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước … (Thông tư số 80/2021TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
2. Các quy định về hóa đơn điện tử: Thời điểm bắt buộc triển khai, số hóa đơn điện tử, thời điểm ký số hóa và lập hóa đơn điện tử …. (Nghị định 123/2020 và Thông tư mới số 78/2021 có hiệu lực từ ngày 01/7/2022)
3. Các quy định về giao dịch liên kết: đối tượng, phương pháp xác định giá, chi phí tính thuế, chi phí tính thuế và kê khai, xác định giá giao dịch liên kết (Nghị định 132/2020/NĐ-CP).
***Lệ phí tham dự: Miễn phí
Để đảm bảo buổi tư vấn đạt được hiệu quả tốt nhất, giải đáp thỏa đáng các thắc mắc cần được tư vấn của doanh nghiệp, VCCI Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp gửi những nội dung cần tư vấn, hỗ trợ giải đáp theo những chủ đề trên và xác nhận tham dự tại đây trước ngày 28/04/2022.
* Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: Chị Châu Hà – P. Pháp chế VCCI Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0901.120.789/0236 3835654.
+ Email: hattc-dn@vcci.com.vn