Khóa tập huấn: Văn hóa doanh nghiệp và cách tạo lập bản sắc doanh nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình #MetaBoost của Tập đoàn Meta, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV – VCCI (SMEPC)  tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Văn hóa doanh nghiệp và cách tạo lập bản sắc doanh nghiệp”.

Khóa tập huấn nhằm giúp học viên hiểu rõ thêm về văn hóa doanh nghiệp và cách tạo lập bản sắc doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường, tăng doanh số và  phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19.
– Chủ đề: Văn hóa doanh nghiệp và cách tạo lập bản sắc doanh nghiệp.