Khóa đào tạo: “Nghiệp vụ đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng- QAQC”
Nhằm giúp các doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ đảm nhiệm công tác Đảm bảo chất lượng (QA), Kiểm soát chất lượng (QC/KCS) hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất lượng ngày càng hiệu quả, cũng như cải tiến năng suất chất lượng. VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức khóa đào tạo: “Nghiệp vụ đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng- QAQC”
– Thời gian: Thứ Sáu, ngày 27/10/2023 (Từ 8h – 17h)
– Địa điểm: Hội trường VCCI Miền Trung – Tây Nguyên, 26 Hồ Nguyên Trừng, Hải Châu, Đà Nẵng
– Thư mời: Tại đây
– Nội dung chương trình: Tại đây
– Link đăng ký: Tại đây
– Phí tham dự: Miễn phí
– Đối tượng tham dự: Nhân sự làm công tác QLCL, QA, QC, KCS, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật….
VCCI Miền Trung – Tây Nguyên trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự Tập huấn, vui lòng đăng ký trước ngày 13/10/2023.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua: Phòng Hội viên và Đào tạo – VCCI Miền Trung – Tây Nguyên.
Điện thoại: 0236 3562538/0912 768867 (anh Long Vân), Email: vandl-dn@vcci.com.vn