Kế hoạch hoạt động tháng 06/2023
📩 Bên cạnh các hoạt động dự kiến như kế hoạch, VCCI Đà Nẵng còn triển khai các hoạt động:
🔷 Hỗ trợ doanh nghiệp trong tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại, tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh.
🔷 Tham gia đánh giá, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp của các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
☎️ Liên hệ VCCI Đà Nẵng (02363.821719) để biết thêm chi tiết về các hoạt động.