Hướng dẫn quy định mới về tiền lương, xử lý tình huống thực tiễn và kỹ thuật xây dựng thang, bảng lương tại doanh nghiệp du lịch

Kính gửi:   Quý Doanh nghiệp 

 

            Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó  những quy định mới về tiền lương, thưởng khi thực hiện quan điểm Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương, thưởng của doanh nghiệp.

            Nhằm giúp doanh nghiệp có thể áp dụng đúng và  xử lý các tình huống trong thực tiễn, đồng thời nâng cao kỹ năng xây dựng thang lương theo cơ chế thị trường và được sự hỗ trợ của dự án NIRF/ILO, VCCI Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn:

Hướng dẫn thực hiện quy định mới về tiền lương trong bộ luật lao động 2019 – xử lý tình huống thực tiễn và kỹ thuật xây dựng thang, bảng lương theo cơ chế thị trường tại các doanh nghiệp du lịch.

            Mục đích khoá học

          Trang bị cho học viên: 

  • – Quy định mới về tiền lương, thưởng trong Bộ luật lao động 2019 
  • – Điều kiện, quy trình, phương pháp triển khai tại doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ các quy định mớivề tiền lương, thưởng;  
  • – Các tình huống và xử lý tình huống đặc trưng, phổ biến;  
  • – Khuyến nghị các thực hành tốt tại doanh nghiệp.  
  • – Tiền lương và tiền lương tối thiểu, tiền lương trong HĐLĐ, tiền lương thực nhận của người lao động;  
  • – Thang lương, bảng lương và định mức lao động;  
  • – Trả lương (nguyên tắc trả lương, hình thức, thời hạn trả lương, trả lương, tạm ứng tiền lương, khấu trừ tiền lương, trả lương trong các trường hợp đặc biệt, tiền lương làm căn cứ thực hiện các chế độ đối với người lao động, v.v.)  
  • – Thưởng và quy chế thưởng của doanh nghiệp. 

            Thời gian02 ngày, 29-30/9/2020 (Bắt đầu lúc 7h30)

            Lệ phí tham dự: Miễn phí 

         Giảng viên: Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp: Tổng Thị Minh  – Nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTB và XH; Nguyên Thành viên HĐ Tiền lương QG 

            VCCI Đà Nẵng trân trọng mời Quý doanh nghiệp cử 01 học viên tham dự khóa tập huấn này.

            Vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 28/9/2020. Sau khi nhận được đăng ký tham dự, ban tổ chức sẽ gửi email xác nhận tham dự.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Thảo Vy – Tel: 02363.562538/ 0966338213. Email: thaovyvcci@gmail.com

             Trân trọng.