Hội thảo “Thúc đẩy cam kết thực hành sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và các nguy cơ gây mất đa dạng sinh học trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ”
     
        Nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp tiếp cận tài chính xanh; thực hiện các mô hình cam kết tự nguyện hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) – Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (Văn phòng PTBV) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức hội thảo Thúc đẩy cam kết thực hành sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và các nguy cơ gây mất đa dạng sinh học trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ”.
+ Thời gian: 7h30 – 12h, ngày 12 tháng 8 năm 2022
+ Địa điểm: Sài Gòn Quy Nhơn Hotel – Số 24 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
+ Chương trình và diễn giả dự kiến: tại đây  
+ Đối với đại biểu ở xa: BTC hỗ trợ chi phí đi lại, ăn và ở.
+ Đăng ký: tại đây
—————————————————-
*** Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: chị Hồng Hạnh
– Điện thoại: 0236.3835654/ 0778.831.817
– Email: vthh303@gmail.com.