Hội thảo: Phổ biến các điểm mới và lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp có liên quan, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo:

 

“PHỔ BIẾN CÁC ĐIỂM MỚI VÀ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG”

 

1. Thời gian: 8h00 – 11h30, thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021.

2. Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom (link tham dự sẽ được gửi đến cho các đơn vị đã đăng ký)

3. Chương trình: tại đây

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định: tại đây

5. Diễn giả: TS. Phạm Thị Thuý Hằng, Trưởng khoa Kế toán, Trường Kinh tế – Đại học Vinh.

6. Phí tham dự: Miễn phí

7. Link đăng ký: tại đây

***Lưu ý: Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tham gia, đề nghị đăng ký với VCCI Đà Nẵng theo đường dẫn trên trước ngày 12/11/2021.

 

Mọi thông tin xin liên hệ: A. Chánh – Phòng Pháp chế, VCCI Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3835654 / 0905.712318

Email: chanhnc-dn@vcci.com.vn