Hội thảo: “Định giá sáng chế và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ: Quy định của pháp luật, thực tiễn triển khai tại Việt Nam”
     Nhằm giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến quá trình xác lập, sử dụng, định giá và chuyển giao quyền đối với các tài sản trí tuệ trong hoạt động kinh doanh, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức Hội thảo với chủ đề:
ĐỊNH GIÁ SÁNG CHẾ VÀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:  QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM
1. Thời gian: từ 08h00 đến 11h15, thứ năm, ngày 30/06/2022
2. Địa điểm: Hội trường VCCI Đà Nẵng, số 26 Hồ Nguyên Trừng – Thành phố Đà Nẵng
3. Giảng viên và khách mời: Các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
4. Nội dung chính:
– Pháp luật Việt Nam về định giá sáng chế và thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ
– Thực tiễn hoạt động tư vấn định giá tài sản trí tuệ và đàm phán thương mại hoá kết quả nghiên cứu sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
– Kinh nghiệm nước ngoài về điều chỉnh pháp luật đối với định giá sáng chế và bài học cho Việt Nam;
– Định giá tài sản trí tuệ – góc nhìn từ các công ty thẩm định giá;
– Định giá tài sản trí tuệ – góc nhìn từ nhà sáng chế.
5. Chương trình dự kiến: tại đây

=> Để đảm bảo công tác tổ chức, vui lòng đăng ký tại đây trước ngày 24/06/2022.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: chị Hồng Hạnh

☎️ Điện thoại: 0236.3835654/ 0778.831817
📬 Email: vthh303@gmail.com