Buổi nói chuyện chuyên đề:“Tiếp cận thị trường EU thông qua Hiệp định EVFTA”

       Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Cùng với Hiệp định CPTPP, EVFTA là FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. EVFTA đã được ký kết vào ngày 30/6/2019, được phê chuẩn bởi Nghị viện châu Âu vào ngày 12/2/2020 và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 8/6/2020 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2020.

        Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được những nội dung cốt lõi của Hiệp định, các tác động và cách thức ứng phó, cũng như khuyến nghị những giải pháp và hành động cụ thể để có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội do EVFTA mang lại, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề:

 

Tiếp cận thị trường EU thông qua Hiệp định EVFTA”

 

     Thời gian:   01 buổi, từ 08h-11h (ngày 15/7/2020)

     Địa điểm:    Hội trường VCCI Đà Nẵng

Số 26 Hồ Nguyên Trừng, Tp. Đà Nẵng

     Nội dung:

  1.      – Giới thiệu những nội dung quan trọng và cơ hội từ Hiệp định EVFTA
  2.      – Cách thức cụ thể để doanh nghiệp có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội do các FTA nói chung và EVFTA mang lại
  3.      – Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA
  4.      – Trao đổi, thảo luận

     Báo cáo viên: 

      – Ông Nguyễn Diễn, Nguyên Phó Giám đốc VCCI Đà Nẵng

– Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc VCCI Đà Nẵng

     Phí tham dự: Miễn phí

Phiếu đăng ký tham dự: Tại đây   

 

VCCI Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự và gửi xác nhận tham dự trước ngày 14/7/2020.

Trân trọng cảm ơn.