Chương trình: UN Women WEPs Awards (Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ).
Đăng ký sự kiện
🎉🎉🎉 VCCI Miền Trung – Tây Nguyên trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham dự chương trình: UN Women WEPs Awards (Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ).
Đây là một sáng kiến của UN Women khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm nhằm: Ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có các chương trình và hành động nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.
⏰Thời gian: Lễ trao giải trong nước dự kiến tổ chức vào tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2024; Lễ trao giải cấp khu vực sẽ tổ chức vào tháng 11/2024 tại Bangkok, Thái Lan
📒 Thông tin chương trình: Tại đây
📝Website đăng ký: Tại đây (đăng ký tham gia giải thưởng từ ngày 2/5/2024- 30/6/2024)
✅✅✅Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Ban Tổ chức UN Women WEP Award (Giải thưởng thực hiện tốt Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ) tại Việt Nam
☎️Mai Thị Diệu Huyền: huyenmd@vcci.com.vn
Tel: (+84 24) 35742022 (máy lẻ: 366,211) /35746937
☎️Nguyễn Kim Lan: nguyen.lan@unwomen.org
Tel: (+84 24) 3850 5300