Sắp có Nghị định hỗ trợ lãi suất cho vay với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, tại Công điện 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy nhanh phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tháng 3/2022.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của Chương trình trong năm 2022-2023, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng ban hành hướng dẫn các bộ, cơ quan xem xét, quyết định các trường hợp chỉ định thầu thuộc thẩm quyền của các bộ, cơ quan đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, gói thầu xây lắp của các dự án quan trọng quốc gia, các dự án hạ tầng quan trọng có quy mô lớn, cấp bách về hạ tầng giao thông và y tế quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trước ngày 20/3/2022.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11//2/2022 của Chính phủ, nhất là các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng và thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt 12 dự án thành phần của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025…

Trước đó, ngày 30/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP quy định hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm (2022 – 2023) tối đa 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực như: Hàng không, vận tải kho bãi; Du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo (đã bao gồm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hoá dược, dược liệu); Xuất bản phần mềm; Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan; Hoạt động dịch vụ thông tin; Cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua.

Theo Tạp chí Tài chính