Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế như thế nào?

Thời hạn quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân năm 2020 của cá nhân trực tiếp QTT (có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán trên 50.000 đồng) đã kết thúc vào ngày ngày 4/5/2021. Người nộp thuế (NNT) phải nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định. 

Ngày cuối cùng nhận hồ sơ QTT TNCN năm 2020 tại Cục Thuế TP Hà Nội.

Mức phạt phụ thuộc vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP đồng thời nộp tiền chậm nộp tiền thuế TNCN theo công thức tính như sau: Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp  x 0,03%  x Số ngày chậm nộp.

 Mức phạt thuế trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Đăng ký, sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý tới NNT một số nội dung về QTT thu nhập cá nhân năm 2020 như sau:

Thứ nhất, đối với cá nhân có số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn thuế thì có thể nộp hồ sơ vào bất kỳ thời điểm nào, để tránh tập trung đông người, phòng tránh lây lan dịch bệnh Cục Thuế TP Hà Nội khuyến cáo các cá nhân nộp sau thời gian cao điểm hoặc đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để nộp hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử.

Thứ hai, Cục Thuế  Hà Nội khuyến khích các cá nhân đăng ký, sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để nộp hồ sơ QTT qua trang thuế điện tử mà không cần phải mang bản giấy đến cơ quan Thuế. Cá nhân có thể sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để gửi hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động công việc cá nhân.

Theo Báo Pháp Luật