Dự thảo QĐ Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về Nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 13/04/2023, VCCI Đà Nẵng nhận được Công văn số 694/SXD-QLN ngày 04/04/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về Nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh Gia Lai (viết tắt là Dự thảo)

VCCI Đà Nẵng đề nghị quý Doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến với Dự thảo trên.

Trân trọng!

1. Quyết định

2. Quy chế

*** Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phòng Pháp chế – VCCI Đà Nẵng (Điện thoại: 02363. 835654)