Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng NQ của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển Sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng (lần 2)

Ngày 22/02/2023, VCCI Đà Nẵng nhận được Công văn số 313/SCT-QLXNK ngày 16/02/2023 của Sở Công thương TP. Đà Nẵng về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng NQ của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển Sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng (lần 2). (viết tắt là Dự thảo)

VCCI Đà Nẵng đề nghị quý Doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến với Dự thảo trên.

Trân trọng!

1. Công văn góp ý dự thảo

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết

3. Dự thảo Đề cương nghị quyết

4. Báo cáo Đánh giá tác động của NQ

5. BC đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến CS

*** Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phòng Pháp chế – VCCI Đà Nẵng (Điện thoại: 02363. 835654)