Cục Hải quan TP Đà Nẵng phản hồi ý kiến của Doanh nghiệp tại Hội nghị Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

Ngày 14/10/2022 Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp “Chia sẻ – Đồng hành – Phát triển” với 140 doanh nghiệp tham gia.

Liên quan đến các ý kiến của doanh nghiệp nêu trước, trong và sau Hội nghị, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng trao đổi như sau:

  1. 1. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã có văn bản số 2037/HQĐNg-GSQL ngày 21/10/2022 báo cáo Tổng cục Hải quan.

2. Cục Hải quan TP Đà Nẵng gửi bảng tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp và phản hồi của Cục Hải quan TP Đà Nẵng tại đây.