Dự án vốn ODA, chọn nhà thầu thế nào?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Sang (Ninh Thuận), Ban quản lý các dự án công trình dân dụng tỉnh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo mẫu hồ sơ mời thầu của Ngân hàng thế giới.

Trong quá trình mở thầu, có xem xét đến bảo lãnh dự thầu của nhà thầu, có trường hợp nhà thầu ghi đúng địa chỉ, số thông báo mời thầu, thời gian bảo lãnh, giá trị và các nội dung khác, tuy nhiên, bên thụ hưởng nhà thầu ghi Ban quản lý các dự án công trình dân dụng tỉnh.

Ông Sang hỏi, trường hợp này hồ sơ dự thầu của nhà thầu có bị loại?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó.

Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu ODA tuân thủ quy định nêu trên. Đối với các tình huống trong đấu thầu, đề nghị ông liên hệ với nhà tài trợ để được hướng dẫn.

Theo Báo Chính Phủ