Vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chính thức vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại (VNTF) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại (VNTF).

Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại có địa chỉ tại “https://thuanloithuongmai.vcci.com.vn” (tên miền chính) và “vntf.vn”; “thuanloithuongmai.vn” do VCCI xây dựng và quản trị trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Tạo thuận lợi Thương mại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID – TFP) thực hiện dự án “Thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tạo thuận lợi thương mại”.

Mục tiêu xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại là hỗ trợ các bên tiếp cận các hướng dẫn về chính sách pháp luật và tin tức về thuận lợi hóa thương mại, xây dựng không gian tương tác tích cực giữa các bộ, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp thông qua cơ chế hỏi đáp và tư vấn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Với Cổng thông tin này, doanh nghiệp có thể cập nhật các chính sách, tin tức mới nhất về thuận lợi hóa thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu; tìm kiếm các văn bản chính sách, quy định pháp luật, thủ tục và thông tin hữu ích trong lĩnh vực thuận lợi thương mại.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể được tham gia diễn đàn để trao đổi thông tin, dự thảo chính sách pháp luật mới trong lĩnh vực thuận lợi thương mại; tham gia hỏi đáp bộ ngành và chuyên gia để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuận lợi thương mại… cùng nhiều thông tin liên quan khác.

VCCI kỳ vọng Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại (VNTF) sẽ tạo ra một kênh thông tin hữu ích và hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh chủ động hội nhập và tham gia sâu rộng trong các hoạt động chính sách, pháp luật liên quan đến thuận lợi thương mại.

Đồng thời, việc triển khai dự án sẽ góp phần thúc đẩy tiếng nói của khu vực doanh nghiệp trong hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia của Việt Nam – Ủy ban 1899).

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2022 đã lập kỷ lục mới về nỗ lực của Việt Nam trong phục hồi xuất nhập khẩu sau 2 năm khó khăn bởi dịch Covid-19. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022 đã đạt mức kỷ lục 700 tỷ USD. Tính chung quý 1/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154,27 tỷ USD; xuất siêu 4,07 tỷ USD.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, trong hoạt động xuất nhập khẩu, minh bạch thông tin là một trong những trụ cột quan trọng của hoạt động tạo thuận lợi thương mại. Các thông tin về chính sách, văn bản pháp luật và thủ tục xuất nhập khẩu cần được công khai, cập nhật kịp thời, dễ hiểu, dễ tiếp cận với các bên có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp. Đồng thời, các bên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cũng có nhu cầu tương tác với cơ quan chức năng thông qua việc sử dụng các cơ chế hỏi đáp để có thể phản ánh và giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình tuân thủ quy định pháp luật.

Theo Tạp chí Hải quan