[Quảng Ngãi] Đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022
Sáng 2/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên chủ trì cuộc họp.
Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Trong năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh từng bước phục hồi, đạt được một số kết quả khả quan. Tất cả 25 chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khá 8,29%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.836 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 33,2 nghìn tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao 75%. Năng suất lao động xã hội tăng 8%…
Quang cảnh cuộc họp.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu hoạt động vận tải đều tăng mạnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục khó khăn và đang nỗ lực mở rộng sản xuất. Giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được chú trọng thực hiện. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh đó, nền kinh tế còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Tăng trưởng ở một số khu vực còn thấp và một số chỉ tiêu nhỏ của ngành không đạt kế hoạch đề ra. Giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa, bão lớn gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Một số chỉ tiêu thu ngân sách không đạt như: Thu tiền sử dụng đất, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Hoạt động xúc tiến thương mại như kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các thị trường trong nước còn chậm…
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các đại biểu đã tham gia ý kiến về các phương án tăng trưởng kinh tế – xã hội năm 2023.
Dựa trên kết quả về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022, các đại biểu đã tập trung thảo luận các phương án tăng trưởng kinh tế của năm 2023. Các chỉ tiêu cụ thể được đề xuất là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 1 – 1,5%. GRDP bình quân đầu người khoảng 3.900 USD. Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 68 – 69%. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 0,1 – 0,3%…
Để thực hiện đạt 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, UBND tỉnh đề ra 14 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023. Trong đó, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030; huy động, phân bổ hiệu quả nguồn lực xã hội; bố trí vốn đầu tư công hợp lý; đẩy mạnh thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các cụm ngành công nghiệp có lợi thế…
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy; sự hỗ trợ, giám sát của HĐND tỉnh và của cử tri; sự đồng hành của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh để giúp Quảng Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 với những thành tích đáng tự hào.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận tại cuộc họp.
Trong 2 tháng còn lại của năm 2022, các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ đã và đang làm. Nhiệm vụ nào có nguy cơ trễ hạn thì phải tập trung, quyết liệt thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình cơ quan có thẩm quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, tập trung công tác lo cho người dân vui xuân, đón Tết đầy đủ để tạo khí thế mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023.
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, các sở, ngành, địa phương phải báo cáo đầy đủ, gửi Sở KH&ĐT về các chỉ tiêu cụ thể cùng với các giải pháp thực hiện để trình UBND tỉnh hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 trong thời gian sớm nhất. Sở Tài Chính làm việc với các sở, ngành, địa phương, hoàn thành dự thảo dự toán tài chính, thu chi ngân sách năm 2023…