Infographics 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2024

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, 447 đại biểu tham gia (chiếm tỷ lệ 90,49%) biểu quyết tán thành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Theo Báo Công Thương