Doanh nghiệp bán lẻ vào mùa bội thu

Nhiều doanh nghiệp, ngành bán lẻ đang tăng khuyến mãi, tăng tốc trong mùa mua sắm sôi động nhất trong năm. Kết quả khảo sát do Vietnam Report thực hiện gần đây cho thấy, sự tăng trưởng của ngành bán lẻ đã đóng góp rất lớn vào sự phục hồi chung của nền kinh tế.

VBB của VietBank là mã cổ phiếu ngân hàng có đà suy giảm mạnh nhất trong năm 2022. Ảnh: VietBank