[Đắk Lắk] Thí điểm triển khai phố đi bộ và dịch vụ xe đạp công cộng tại TP. Buôn Ma Thuột

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà vừa ký ban hành Công văn số 6538/UBND-CN về việc thí điểm triển khai thực hiện phố đi bộ và dịch vụ xe đạp công cộng tại TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND TP. Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm việc tổ chức không gian phố đi bộ và dịch vụ xe đạp công cộng; thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm kể từ ngày bắt đầu triển khai các hoạt động.

Phối cảnh Không gian phố đi bộ tại đường Phan Đình Giót, TP. Buôn Ma Thuột.

Đối với đề án Dịch vụ xe đạp công cộng: UBND TP. Buôn Ma Thuột có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung đã cam kết, tiếp thu, hoàn thiện đề án. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện đề án; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh theo thẩm quyền quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Đối với đề án Không gian phố đi bộ: UBND thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, tính toán, thống nhất địa điểm, khu vực tổ chức thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, mỹ quan, môi trường đô thị…; đúng định hướng phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy. UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện đề án; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh theo thẩm quyền quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Dịch vụ xe đạp đường phố dự kiến sẽ được bố trí tại các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột với khoảng 20 trạm.

Trước đó, ngày 14/11/2022, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có báo cáo số 463/BC-UBND về việc thí điểm triển khai thực hiện phố đi bộ và dịch vụ xe đạp công cộng.

Cụ thể: Khu vực phố đi bộ dự kiến sẽ bố trí trên toàn bộ lộ giới đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Lê Hồng Phong).

Đối với dịch vụ xe đạp đường phố dự kiến sẽ được bố trí tại các khu vực công cộng, các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, các điểm đến di tích văn hoá lịch sử, các trạm xe buýt, sử dụng phương tiện xe đạp, xe đạp điện với khoảng 20 trạm.

Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung trên từ kêu gọi đầu tư, kinh doanh xã hội hoá. Đơn vị thực hiện thí điểm là Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột.

Theo Báo Đắk Lắk