[Đắk Lắk] Nông nghiệp Đắk Lắk thu hơn 22.000 tỷ đồng trong năm 2023