[Đà Nẵng] Thu hút 8,7 triệu USD vốn FDI

Ngoài các dự án đầu tư trong nước, Đà Nẵng cấp mới 55 dự án FDI với vốn đăng ký cấp mới là 8,741 triệu USD.

Ngày 14/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, vừa cấp quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án mới.

Từ ngày 16/4 đến 15/5, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng. 11 dự án FDI cấp mới với vốn đăng ký cấp mới là 1,090 triệu USD, tăng 3,93 lần so với cùng kỳ năm 2022. 7 dự án tăng thêm vốn 1,912 triệu USD, tăng 12,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Một góc khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng

Thành phố cũng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 394 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.128,8 tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và giảm 60% về vốn so với cùng kỳ 2022.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm (tính đến ngày 15/5), Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 46.041,573 tỷ đồng, chấm dứt 1 dự án trong nước vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng.

Địa phương này cấp mới 55 dự án FDI với vốn đăng ký cấp mới là 8,741 triệu USD, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm 2022, 18 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 10,945 triệu USD, tăng 8,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, TP cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.630 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký 6.727,7 tỷ đồng; giảm 8,4% về số doanh nghiệp và giảm 41,5% về số vốn so với cùng kỳ 2022.

Lũy kế đến ngày 15/5, trên địa bàn TP có 37.498 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 244.637 tỷ đồng; 365 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 176.456 tỷ đồng.

392 dự án đầu tư trong nước trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung với tổng vốn đầu tư 32.039,3 tỷ đồng và 1004 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,077 tỷ USD…

Theo Trang Vietnamnet