[Đà Nẵng] Tập trung xây dựng các đề án, chiến lược phát triển ngành công thương

Ngày 4-1, đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành công thương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua và đề nghị Sở Công Thương lưu ý thêm một số vấn đề.

Đó là công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, các hiệp hội, hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là việc nghiên cứu xây dựng, đề xuất và thực thi các cơ chế, chính sách; xây dựng các đề án, chiến lược phát triển ngành; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công thương.

Sở chú ý nâng cao số lượng và chất lượng các hoạt động mang tính liên kết vùng, các hoạt động liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất cho các doanh nghiệp. Một số nhiệm vụ cụ thể yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam.

Theo đó, Sở Công Thương sớm thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đưa cụm công nghiệp Cẩm Lệ đi vào hoạt động. Sở phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, nhất là các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, kết nối với các đối tác tại các thị trường. Phối hợp các bộ, ngành liên quan để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập Khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng và triển khai các nội dung tiếp theo sau khi đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước mắt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Quý Mão 2023, ngành công thương cần chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động: bán hàng bình ổn Tết, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức bán hàng lưu động, đưa hàng đến các vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người lao động thu nhập thấp, người nghèo, người dân ở khu vực nông thôn hẻo lánh.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương, năm 2022, sở hoàn thành 3 nhiệm vụ do UBND thành phố giao gồm: trình HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố đến năm 2030; báo cáo đề án “Phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông – Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; hoàn thành đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang chợ Hàn. Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, sở đã hoàn thành các nhiệm vụ điều hành kinh tế – xã hội. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố đã phục hồi và tăng trưởng tích cực; các doanh nghiệp nỗ lực tiếp cận vốn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Theo Báo Đà Nẵng